2022

Stále covid-19, stále omezení. Energokrize. Práce pro PNS i pro vodáky pokračuje.

logo spolkuVODÁCI ODRY A OLŠE: K 10/2022 máme 74 dobrovolníků20 dětí ve vodácké přípravce (oddíl Kotvičky). Máme v Bohumíně 3 klubovny (Starý Bohumín: na ZŠ je Klubovna oddílu Kotvičky a Klubovna dobrovolníků; Skřečoň: Vodácká klubovna na Gliňoči). Kotvičky jsou v pondělky od 15 do 18 hodin. Brigády dobrovolníků jsou podle potřeby. Pokračuje spolupráce s Partnery. Jsme členy dvou spolků (Místní akční skupina Bohumínsko a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje). Kalendář akcí je na www.vodaciodryaolse.cz

01/2022 Zorganizovali jsme s Mili a dobrovolníky 1. ročník sjezdu Odry (Novoroční Odra 1.1.2022). Sjezdu v délce 7,1km v úseku Koblov – Starý Bohumín se zúčastnilo 15 vodáků. Podali jsme žádost na nadaci OKD na projekt V proudu času.

S Kotvičkami při akcích cvičíme v tělocvičně, plníme různé zkoušky (hodnosti, oddílové rekordy, tvoříme, vaříme). Trénujeme v Karviné na bazéně s paddleboardy (Vzhůru na bazén do Karviné 8.1.2022), v Chalupkách (PL) na kánoích a na běžkách (Volání divočiny 22.1.2022). Koupili jsme sadu na lukostřelbu.

02/2022 Díky spolupráci s JSB Match diabolo a.s. máme k dispozici buňku na Gliňoči (od 3.2.2022 Vodácká klubovna na Gliňoči), tak máme Brigády (k 19.2.2022 celkem 82 dobrohodin, 2.2.2022-konzultace a příprava místa, 3.2.2022-instalace na dočasné místo, 4.2.2022-zasklení rozbitých oken, 7.2.2022-plánování s dětmi o výzdobě a inventáři, 9.2.2022-kontrola střechy, 11.2.2022-příprava k malování, 13.2.2022- malování, příprava finálního místa buňky a parkovacího místa, 18.2.2022-příprava k malování, doprava inventáře, 19.2.2022-Malování vodácké klubovny. Malování zelené místnosti a obrazu lodě, 21.2.2022-Kotvičky: Úklid Gliňoče). Zastupitelstvo OÚ Dolní Lutyně rozhodlo 23.2.2022 o daru 5000 Kč na činnost spolku Vodáci Odry a Olše. Děkujeme.

S Kotvičkami jedeme do Ostravy a pak i do Chalupek a Bohumína (Hurá na trampolíny do Ostravy 5.2.2022). Hrajeme si v Karviné na bazéně s nejmenšími (Vzhůru na bazén do Karviné 12.2.2022) i se staršími dětmi (Vzhůru na bazén do Karviné 19.2.2022). Nově máme k dispozici párty reprobednu se dvěma mikrofony, stolní počítač a skříňku s vitrínou na výstavu dětských prací, ledničku, chemické mobilní wc, rýč, dvě lopaty, 6 kancelářských židlí. Označili jsme naše klubovny novými vizitkami.

03/2022 S Kotvičkami jedeme do Prahy (Jarní prázdniny Praha 7.-11.3.2022), do Karviné (Odemykání Olše 19.3.2022). V Bohumíně máme Vítání jara 26.3.2022 a pravidelné schůzky oddílu Kotvičky (pondělí 14.3.2022, 21..3.2022, 28.3.2022). Máme Brigády (na Gliňoči: 21.3.2022-Drhnutí podlahy)

04/2022 S Kotvičkami jedeme do Olomouce (Výlet do ZOO Olomouc 10.4.2022), v Bohumíně máme na Gliňoči  akci s Dětskou kavárničkou (Velikonoční kavárnička v přírodě 14.4.2022) a trénink v řízení dvojmístné kánoe (pondělí 25.4.2022). Přes nepříznivé počasí s Javorem & spol na nafukovacích lodích sjíždíme horní Olši z Návsí do Vendryně (Sjezd horní Olše 16.4.2022). Jedeme s Kotvičkami do Staré Bělé (Trefa, 30.4.2022). Pořídil jsem surf. Podporujeme s dobrovolníky Den Země (Orlová 19.4. a 21.4. 2022; Ostrava, Komenského sady 22.4.2022; Kopřivnice 25.4.2022). V Ostravě zajišťujeme stánek Vodáci v přírodě (40 dobrohodin). Pro Kopřivnici ve spolupráci s VK Tzunami Ostrava zajišťujeme dopravu veslařského trenažeru do stánku RADAMOKu.

05/2022 
Kotvičky: S Kotvičkami trénujeme na kánoích v Bohumíně na Kališově jezeře (Trénink na Kališoku 2.5.2022) a na kajacích a kánoích na řece Odře (Trénink na Odře 16.5.2022) a na Gliňoči (Vodácký víceboj na Gliňoči 9.5.2022, Vodácký trénink na Gliňoči 23.5.2022 – na kánoích). Na schůzce ve škole ve Starém Bohumíně cvičíme v tělocvičně (Pondělí 30.5.2022). Děti se domluvily na závodní posádce na dračí loď.
Kotvičky a Dětská kavárnička: Jedeme i s dětmi z y na výlet z Orlové do Bohumína a Dolní Lutyně (Cyklovýlet k bunkrům 7.5.2022),  Kvůli počasí kola nakonec nebereme a jedeme autem. Děkujeme za spolupráci a pomoc rodině Molnáriových (8 dobrohodin). Ve Starém Bohumíně hrajeme tenis (Tenisové odpoledne 15.5.2022) a jedeme do Vítkova (Výlet na Vikštejn 29.5.2022).
Dobrovolníci: Jiří Spáčil působí jako lektor na projektu Univerzita třetího věku, po domluvě má k dispozici také klubovnu oddílu Kotvičky (U3V – Historie Bohumína 8.5.2022). Pomáháme spolku VK Tzunami Ostrava se zajištěním potřeb k závodu (Ostravské slalomy 14.-15.5.2022). Domluvili jsme se na spolupráci s Partnery (BOSPOR spol. s r.o., Loděnice pod hradem, …). Podepisujeme Příkazní smlouvu s městem Bohumín o zajištění půjčovny pramic a šlapadel, přebíráme inventář a řešíme polepy s povinnými údaji pro půjčovnu na Vrbici.

06/2022 Jedeme s Kotvičkami a dětmi z Dětské kavárničky do Bohumína na vrbický závod (Závod dračích lodí – děti 3.6.2022), do Prahy (Za krásami Prahy 11.6.2022). Přijali jsme pozvání na Valnou hromadu MAS Bohumínsko (16.6.2022). V Bohumíně jsme Partnery veřejných akcí (Závod dračích lodí – děti 3.6.2022, dospělí 4.6.2022, Odemykání Hraničních meandrů Odry 25.6.2022). V klubovně ve Starém Bohumíně máme s Kotvičkami poslední schůzku oddílového roku 2021/22 (Rozlučka Kotviček 20.6.2022). Máme k dispozici elektrické foukadlo na nafukovací lodě. Přijali jsme pozvání na Valné shromáždění Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (27.6.2022). Na Vrbickém jezeře: Pro město Bohumín zahajujeme provoz půjčovny pramic a šlapadel   (5.6.2022, 10.-12.6.2022, 17.-19.6.2022, 24.-26.6.2022). Zajišťujeme také vyčištění malého plovoucího mola (17.6.2022). Dobrovolníci v čele s Jiřím Kalbáčem (Admirál) a Michalem Madziou (Zuřivý kormidelník) organizují Sjezd Vltavy na vorech (VOVL 2022, 18.-25.6.2022) – viz video od Sama (délka 13:23).

07/2022 Jedeme do Štramberku (Prázdninový pobyt ve Štramberku 1.-8.7.2022). Organizujeme Vodácký příměstský tábor Bohumín 11.-15.7.2022. Táborové fotokoláže vystavujeme ve vodáckém stánku půjčovny na Vrbici. Jedeme s Kotvičkami a dětmi z Dětské kavárničky do Rožnova a Frenštátu (Veselý písek 27.7.2022). Na Vrbickém jezeře: Pro město Bohumín zajišťujeme provoz půjčovny pramic a šlapadel   (1.-3.7., 5.-6.7., 8.-10.7., 15.-17.7., 22.-24.7., 29.-31.7.). Sjíždíme řeky a pomáháme se zajištěním vodáckého programu. . Ostravice: (PT MŠ Zdraví Indiánskou stezkou 28.7.2022). Na Gliňoči: Vedle našeho zázemí (Vodácká klubovna na Gliňoči) zasahovali hasiči. Rybářům v areálu JSB Match diabolo shořela klubovna. Naše lodě, nová klubovna i inventář byly naštěstí v bezpečné vzdálenosti. Správci areálu jsem nabídl pomoc s likvidací odpadu.

08/2022 Sjíždíme řeky a pomáháme se zajištěním vodáckého programu. Ostravice: (PT Bruslík 3.8.2022, 23.8.2022, PT ZŠ Logopedická 19.8.2022, …), Opava: (ADAMův tábor 4.8.2022), Odra: (Sjezd Odry VUM 8.8.2022, Sjezd Odry kanoistů Kalbáč & spol 13.8.2022) S Kotvičkami jedeme na výlety (Výlet do Oder 16.8.2022, Výlet do ZOO Ostrava 30.8.2022). Na Vrbickém jezeře: Pro město Bohumín zajišťujeme provoz půjčovny pramic a šlapadel (5.-7.8., 12.-14.8., 19.-21.8., 26.-28.8.2022). Karviná: připravujeme v Regionální knihovně v Karviné Vodáckou výstavu (Instalace Vodácké výstavy 31.8.2022)  Inventář: Koupil jsem šestimístný raft colorado 450 (Branka u Opavy, 10.8.2022), pokřtili jsme ho 19.8.2022 na Ostravici, děti navrhly a vybraly název – Rafťáček. Od rodiny Kroupových máme pro Kotvičky trampolínu. Koupil jsem pro inspiraci retrovodáckou knihu (Ladislav Zdechovský, Branně vodácký výcvik, 1981).  Vodácký slovník: Pracujeme s Irčou na Slovníku vodácké půjčovny. Vodácká kronika: Pro lepší přehled Adri a Majdou zpracovaly seznam – Obsah oddílové kroniky.

Spolek MAS Bohumínsko přijal žádost o partnerství na příměstské tábory pro děti a mládež z Bohumína a okolí pro roky 2023-2025 (Výzva MAS k předkládání Žádostí o spolupráci (finančního partnera) z plánovaného projektu MAS OPZ+ – Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní venkovské tábory) 3.8.2022). Milan Sábl (Sam) vytvořil video o VOVL 2022.

09/2022 Kotvičky mají pravidelné schůzky v pondělky od 5.9.2022. Jedeme s Kotvičkami do Karviné na Vodáckou výstavu (Výlet do Karviné za kulturou 7.9.2022). Účastníme se v sobotu 10.9.2022 v Ostravě akce spolku RADAMOK  (BAMBIFEST Ostrava, 10.-11.9.2022). Dlouhodobě podporujeme úklidovou akci TAKME. S mosteckými vodáky monitorujeme řeku Odru v úseku Hladké Životice – Bohumín (Sjezd Odry 1.-3.9.2022). Vlastní úklidová akce TAKME se koná v sobotu 10.9.2022. Dolní Lutyně: pomáháme s propagací nářeční mapy Věřňovic Marcela Balcárka. Karviná: Probíhá výstava v knihovně v Karviné-Mizerov (Vodácká výstava 1.-30.9. 2022).  Na Vrbickém jezeře: Pro město Bohumín zajišťujeme provoz půjčovny pramic a šlapadel (2.-4.9., 9.-11.9., 23.-25.9.2022). Organizujeme akci pro Dětskou kavárničku (Na lodičky na Vrbici a pouštění draků, 17.9.2022), sjezd Ostravice a Odry pro TOM 2611 Lesani Karviná (Ostravice na raftech, 17.9.2022) a z Ostravy do Zabelkova gymnázium PORG Ostrava (23.9.2022), sjezd Moravice 17.9.2022 (Dan & spol, Kanoisté-veteráni). Vznikají první dílka Literární kajuty (Orlová, 16.9.2022). Inventář: Michal Madzia alias Zuřivý kormidelník věnoval do klubovny Kotviček 5 kancelářských židlí. Od rodiny Kroupových máme nově červenou pidižidličku a závěsný organizér. S pomocí pana Ševčíka jsme vynesli velký železný regál do dobrovolnické klubovny (29.9.2022). Děkujeme.

1.-30.9. 2022 Vodácká výstava, Karviná
2.-4.9., 9.-11.9., 23.-25.9.2022 Půjčovna Vrbice, Bohumín-Vrbice
1.-3.9.2022 Expedice Odra (Sjezd Odry)
7.9.2022 Výlet do Karviné za kulturou
10.-11.9.2022 BAMBIFEST Ostrava,
10.9.2022 TAKME Odra
16.9.2022 Literární kajuta, Orlová
17.9.2022 Na lodičky na Vrbici a pouštění draků, , Bohumín-Vrbice
17.9.2022 Ostravice na raftech,
17.9.2022 Sjezd Moravice (Dan & spol, Kanoisté-veteráni)
23.9.2022 Sjezd Ostravice a Odry, PORG

10/2022 Kotvičky mají pravidelné schůzky v pondělky (Na dvojkajaky do Chalupek 10.10.2022, Kotvičky na ZŠ, signály morse 17.10.2022, Halloweenský trénink na pramici na Gliňoči 31.10.2022). Schůzky jsou v Bohumíně. Výjimkou je 3.10.2022, kdy jedeme se zájemci na Setkání u knihy (první pondělí v měsíci). S Kotvičkami sjíždíme Hraniční meandry Odry ze Starého Bohumína do Zabelkova (PL) (Sjezd Odry 1.10.2022) a řeku Olši (Halloweenský sjezd Olše 30.10.2022). S Kotvičkami a dětmi z Dětské kavárničky jedeme do Dolní Lomné (Výlet do Lomné 8.10.2022). Na podzimní prázdniny připravujeme Příměstský tábor v Bohumíně s výlety do Ostravy a do Kravař (Příměstský tábor, Bohumín, 26.-28.10.2022). Dobrovolníci: Zajišťujeme pro Město Bohumín instalaci siluety dravce na molo na Vrbici (Bohumín, 10.10.2022), měříme nános bahna v areálu Gliňoč na Kolečku a Nudli (Bohumín, 20.10.2022). Ve spolupráci s městem Bohumín a Krzyzanowice zajišťujeme odvoz odpadu z Vodáckého úklidu na Odře (15.10.2022). Podporujeme projekt ČRDM 72 hodin (13.-16.10.2022 72 hodin). S polskými partnery připravujeme značení Olše.

1.10.2022 Bohumín: Sjezd Odry Zamykání HMO (Zamykání oficiálně zrušeno, my s Kotvičkami jedeme)
3.10.2022 Karviná: S dětmi v knihovně (projekt RKKA Setkání u knihy)
8.10.2022 Dolní Lomná: Výlet do Lomné
15.10.2022 Bohumín: Vodácký úklid (projekt ČRDM 72 hodin, www.72hodin.cz)
26.-28.10.2022 Bohumín: Kotvičky: Podzimní prázdniny Příměstský tábor

11/2022 Kotvičky mají pravidelné schůzky v pondělky.  Schůzky jsou v Bohumíně. Výjimkou je 6.11.2022, kdy jedeme se zájemci na Setkání u knihy (první pondělí v měsíci). Karviná: Přijali jsme pozvání do k Hraničářům na akci spojenou se závodem na lodích (Zamykání řeky Olše, Závod o modrou stuhu, Karviná, 5.11.2022). Jedeme s dětmi do Regionální knihovny (S dětmi v knihovně, Setkání u knihy, Karviná, 7.11.2022) Jedeme s dětmi z Kotviček a Dětské kavárničky do plavecké učebny (Vzhůru na bazén do Karviné, 12.11.2022) a křtíme Klouzáčka. Bohumín: Je Vodácká výstava v knihovně K3 Bohumín. Orlová: Jdeme s dětmi na procházku starou Orlovou (Tour de Orlová, 27.11.2022) Inventář: Kupujeme  raft Pulsar 380 do oddílu Kotvičky. ČRDM: Zapojili jsme se do projektu ČRDM Darujeme kroužky dětem. Projekt je zaměřený na finanční podporu volnočasových aktivit dětí z rodin, které se ocitly v tíživé finanční situaci. Více na aktivnimesto.cz – Spouštíme…

1.-31.11.2022 Bohumín: Vodácká výstava
5.11.2022 Karviná: Kotvičky: Zamykání řeky Olše u Hraničářů
7.11.2022 Karviná: Setkání u knihy
12.11.2022 Karviná: Bazén

12/2022 Kotvičky mají pravidelné schůzky v pondělky. S Dětmi z Dětské kavárničky plánujeme předvánoční Bleší trh.

5.12.2022 Karviná: Setkání u knihy
13.12.2022 Orlová: Předvánoční Bleší trh

 

Zajišťujeme vodácký program pro Partnery (veřejnost, rodiny s dětmi, školy, firmy).

Vodácká půjčovna kánoí a raftů je celoročně. Půjčovna pramic a šlapadel pro město Bohumín je na Vrbickém jezeře plánována na období od 06 do 09/2022. Vodácké tábory organizujeme vlastní (Vodácký příměstský tábor Bohumín 11.-15.7.2022) i pro partnery (VK Tzunami Ostrava: Vodácký příměstský tábor Ostrava 15.-19.8.2022).

01/2023 V Ostravě bude Vodácká výstava v knihovně KMO-Přívoz.

04/2023

21.4.2023 Ostrava

06/2023 Karviná: Na loděnici hraničářů je sraz (Sraz veteránů, Karviná, 17.6.2022)

DDM ORLOVÁ, DĚTSKÁ KAVÁRNIČKA: Pomáhám Mili s kroužkem Dětská kavárnička. Program s dětmi je během školního roku v úterky a čtvrtky od 15 do 18 hodin. Do  června jsme v klubu Spirála. Na DDM je velká rekonstrukce. Od září jsme na DDM.

LODĚNICE OSTRAVA: Pokračuje spolupráce s VK Tzunami Ostrava (Vodácká půjčovna, Kajakářská školička)

MÉDIA
22.1. 2022 Youtube.com – TIK – Město Bohumín – Město Bohumín 2021 – Dračí lodě – Vrbický závod dračích lodí (7:32 až 7:44) (red)
22.1. 2022 Youtube.com – TIK – Město Bohumín – Město Bohumín 2021 – Dračí lodě – Půjčovna – Vrbice (8:04 až 8:28) (red)
25.2. 2022 CRDM.cz – Archa – 2022 č. 1 – strana 7 – Digitální svět oddílový (autor: Roman Štolfa)
11.3.2022 Mesto-bohumin.cz – zpravodajství – tiskové zprávy – Začal jarní úklid bohumínské přírody. Pomáhají myslivci, vodáci a další (autor: Petr Wojnar)
25.3.2022 Mesto-bohumin – OKO – strana 13 – Brigádnický jarní úklid v přírodě (autor: Petr Wojnar)
1.6.2022 Mesto-bohumin.cz – Zpravodajství – Tiskové zprávy – Sezónu u Vrbického jezera odstartují závody dračích lodí, otevírá se i půjčovna (autor: Jana Končítková, foto: Pavel Čempěl)
3.6.2022 Mesto-bohumin – OKO – strana 8 – Plavidla z půjčovny vyplouvají na jezero (autor: red, foto: Pavel Čempěl)
17.6.2022 Mesto-bohumin – OKO – strana 5 – Dračí závodění už okusili i školáci (autor: Pavel Čempěl)
31.7.2022 Facebook.com – Zdravá školka Ostrava – 1. týden s Indiány ve Zdravé školce.… – video 1:06 – 1:44 (autor: MŠ Zdraví s.r.o.)
1.8. 2022 Youtube.com – DDM Orlová – Volnočasový kroužek „Dětská kavárnička“ (délka 39 sekund)  (autor: DDM Orlová)
8.8.2022 Drive.google.com – Vory Vltava 2022 (délka 13:23) (autor: Milan Sábl (Sam) )
16.8.2022 Vum.cz – Sjezd Odry na raftech (autor: VUM, foto: Roman Štolfa)
19.8.2022 Srkzs.rajce.idnes.cz – 5. den Přírodou křížem krážem – II. turnus příměstského tabora (foto, video, autor: skrzs)
19.8.2022 Facebook.com/ZSlogopedickaOstrava (foto, autor: ZŠ Logopedická Ostrava)
21.9.2022 Mesto-bohumin.cz – OKO č. 17 – strana 15 – Vodáci plánují tábory až do roku 2025 (autor: yak)
23.9.2022 Mesto-bohumin.cz – zpravodajství – tiskové zprávy – Vodáci se rozloučí se sezonou sjezdem Odry. Poslední termíny hlásí i půjčovna loděk ve Vrbici (autor: Petr Wojnar, foto: Pavel Čempěl)
26.9.2022 Mesto-bohumin.cz – zpravodajství – aktuality – Kvůli avizovanému špatnému počasí půjčovny lodí o státním svátku neotevřou (autor: rzp)
26.9.2022 Facebook.com – Lesani 2611 – Ostravice 17. 9. 2022 (autor: Lesani 2611)
1.10.2022 Youtu.be – MestoBohumin – Bohumínské zprávy č. 2022/40 – Půjčovna pramic a šlapadel ukončila sezónu (44 sekund, od 13:44 do 14:28, autor: TIK)
7.10.2022 Mesto-bohumin.cz – OKO č. 18 – strana 5 – Vodáci už sezóně zamávali na rozloučenou (autor: Petr Wojnar)
22.10. 2022 Youtube.com – Bohumínské zprávy č. 2022/43 – 3. Vodáci Odry a Olše v projektu 72 hodin (46 sekund, v čase 5:57 až 6:43, autor:TiK, foto: Mili Ptáková, Kamil Stoklasa)
31.10.2022 Crdm.cz – Archa – 2022 – č.5 – strana 11 – Psáno pádlem (autor: Roman Štolfa)
22.11.2022 Mesto-bohumin.cz – Zpravodajství – Aktuality – Vodácký život je pestrý, ukazuje putovní výstava fotokoláží v knihovně (autor: rzp)
22.11. 2022 CRDM.cz – Archa – 2022 č. 6 – strana 11 – 72 hodin: Bohumín, Zabelkow (autor: Roman Štolfa)

 

Přidat komentář