2017

Událostí je v roce 2017 oproti loňsku čtyřikrát více. Úspěšně jsem dokončil bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuji pro firmu Pharma Bohumín s.r.o. a volný čas věnuji rozvoji vodní turistiky především na Odře a Olši. Tyto aktivity jsou nejvíce spojeny se Spolkem Posejdon.

Právě včas Spolku Posejdon zajistila Grafik Aja  další vodáckou kroniku. V té předchozí jsme totiž na konferenci v Kuzni Ratiborské v Polsku popsali poslední list. Blíží se Zamykání řek, Setkání,… Je to příležitost k ohlédnutí za celým rokem. Rok 2017 je totiž na události velmi, velmi bohatý. Vše nasvědčuje tomu, že vzrůstající trend bude pokračovat i v roce 2018, Kalendář akcí pro rok 2018 se totiž rychle plní. Rezervací přibývá. Viz též článek 2018 na blogu Romanstolfa.cz), ale nepředbíhejme.

Střecha nejen pro vodáky

Nadace OKD podpořila projekt „Střecha nejen pro vodáky“. Na výstavbu střechy nad pódiem ve Věřňovicích ze Srdcovky přispěla částkou 15000 kč. Pořídili jsme materiál a práci odvedli dobrovolnicky. Patronem projektu je Zdeněk Krčmář. Spolek Posejdon podpořila obec Dolní Lutyně. Peníze jsme použili na stavbu střechy ve Věřňovicích. Náklady na střechu se vyšplhaly nad 30 000 Kč.

Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši

Moravskoslezský kraj podpořil projekt Spolku Posejdon „Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši“. Díky projektu máme nově multijazyčný web, prezentační materiály a informační tabule.

Ostravské vodárny a kanalizace

Spolek Posejdon podpořily Ostravské vodárny a kanalizace. Vodáckou akci jsme pro zaměstnance letos nezorganizovali, protože se kryly termíny, ale nafotili jsme řadu hezkých fotografií spojených s předáním materiálů o čištění vody.

Nové lodě a vodácké potřeby

Od roku 2017 má Spolek Posejdon k dispozici další vesty, pádla, raft Pulsar, nafukovací kánoi Yukon, plastový kajak Pyranha karnali a od polských partnerů dětské kajaky Piccolo.

Učebna Hraniční meandry Odry

Dne 9.10.2017 usnesením č. 1037/59 rada města Bohumín schválila příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín uzavření nájemní smlouvy. Dne 10.10.2017 nájemce (Spolek Posejdon) podepsal dokument „Smlouva o nájmu nebytových prostor“ s pronajímatelem (Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín) na pronájem Učebny Hraniční meandry Odry ve Starém Bohumíně. V budově je první stupeň základní školy, tělocvična a Vodácká knihovna. Dne 2.11.2017 jsme u vstupních dveří namontovali s Jiřím Spáčilem ceduli Učebna Hraniční meandry Odry. Vyrobila ji Grafik Aja. Dne 12.12.2017 proběhla exkurze hostů z Bohumína, Orlové, Ostravy a Dolní Lutyně-Věřňovic v Učebně a Vodácké knihovně.

Vodácká knihovna

Správu Vodácké knihovny zajišťuje K3 Bohumín, pobočka Starý Bohumín na adrese Sokolovská 90, Bohumín. Postupně doplňujeme především díla spojená s vodáctvím a přírodou. Jsou tu k zapůjčení díla z Povodí Odry, Ostravských vodáren a kanalizací, Literárního klubu, Spolku POSEJDON atd. Roman Štolfa věnoval na základě dokumentu „Darovací smlouva“ do Vodácké knihovny 8 knih v celkové hodnotě 2520 Kč (Záchrana z válce, Horní Odra, Górna Odra, Cena adrenalinu, Bezpečně na tekoucí vodě, Ostravsko (Chráněná území ČR), Vodní díla v České republice, Křižovatka tří moří).

Novostavby z ptačí perspektivy

S Jiřím Spáčilem jsme dronem natočili a nafotili materiály z ptačí perspektivy. Například u nového rybího přechodu ve Věřňovicích a nové vyhlídkové věže na polské straně Hraničních meandrů Odry. V Ostravě nově zpevněné břehy u Ostravice před Loděnicí pod hradem a pod Sýkorovým mostem u Jamborova prahu.

Netradiční plavidla

Netradiční plavidla jsme obdivovali na akci Rozmarné slavnosti v Ostravě u Loděnice pod hradem a v Polsku na tradiční akci Plywadlo v Kuzni Ratiborské.

Garant vodáckého programu

Ostrava, Věřňovice a Bohumín, to jsou města, kde instruktoři Spolku Posejdon zajišťovali nejvíce akcí. Zajistili řadu akcí také mimo oblast tzv. Slezských Benátek.

Loděnice pod hradem v Ostravě

Spolek Posejdon garantem vodáckého programu Loděnice pod hradem v Ostravě od roku 2015. Zajistil vodácký program pro novináře z česka i ze zahraničí (Press trip), tábory a akce Partnerů (SVČ Ostrčilova, Buď inline, Atletický klub SSK Vítkovice, Duha zámeček, S námi funny…) a škol a školských zařízení (Dětský domov Úsměv, PORG, SPŠCH, ZŠ Zelená, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Slezská).

Vodácký klub Tzunami Ostrava

U Loděnice pod hradem pravidelně trénují členové oddílu vodního slalomu a turistiky (VK Tzunami). S Dušanem Vavrlou jsme na Loděnici pod hradem zorganizovali na jaře Kurz pro instruktory vodní turistiky 2.4.2017 a na podzim Školení instruktorů vodní turistiky 13. – 14.10. 2017. Členové VK Tzunami úspěšně reprezentují na závodech v České republice (viz Archiv výsledků Českého svazu kanoistů sekce divoká voda) i zahraničí (16.7.2017, Olza, Polsko, Hledá se Nemo, Filip Štolfa, 1.místo). V zimě trénují členové VK Tzunami v tělocvičně na ZŠ Zelená v Ostravě. Od prosince 2017 jezdí pravidelně trénovat eskymácké obraty do Karviné na Plaveckou učebnu u Základní školy Slovenská.

Loděnice ve Věřňovicích

Na Loděnici ve Věřňovicích instruktoři Spolku Posejdon zajistili vodácký program pro školy (Gymnázium Orlová, ZŠ Borovského Karviná, Dakol Petrovice u Karviné, SŠOOM Karviná), organizovali pravidelně Vodácké pondělí, úklidové akce (např. Brigáda na loděnici 11.-12.3. 2017, kterou organizoval Daniel Lotter) a stavbu střechy nad pódiem u PZKO ve Věřňovicích.

Loděnice v Karviné

Na řece Olši v Karviné vodákům z 8.oddílu Hraničář v roce 2017 přibylo 5 plastových kánoí díky projektu „Karviná z vodní hladiny řeky Olše“ s podporou členů a Nadačního fondu RESIDOMO. Moc mě to těší, protože oddílová činnost je bohatá i po 49 letech…

Bohumín

V biokoridoru Gliňoč a zázemí spolku Racek v Bohumíně-Skřečoň Spolek Posejdon zajistil vodácký program pro SŠ Bohumín (Den vody, Den Země). Pro širokou veřejnost Prázdninový kolotoč (S Pepkem námořníkem a jeho přáteli na Gliňoči).

Vltava, Hron, Salza, Soča

Z vodáckých akcí mimo region si zaslouží pozornost akcí několik. Instruktoři několikrát sjížděli Vltavu. Veteráni na vorech (VOVL 2017), na kánoích a raftech studenti (Kurz SŠOOM) a rodiny s dětmi plavecké školy Hastrmánek (Akatamahi). Vydařil se i sjezd Hronu (Slovensko), Salzy (Rakousko) a Soči (Slovinsko).

Literární klub a Almanach

Členové Literárního klubu se schází pravidelně jedenkrát měsíčně v Regionální knihovně v Karviné. Z tzv. Domácích úkolů vzniká sbírka „Almanach Literárního klubu 2016 – 2017“. Přehled členů, aktivit a úkolů roku 2017 je v článku „Setkání u knihy v Literárním salónu Regionální knihovny Karviná 2017“ na posejdon.cz.

Dětská kavárnička při DDM Orlová

Úspěšně pokračuje spolupráce s kroužkem Dětská kavárnička, který vede Mili Ptáková při DDM Orlová. Například: Legovýstava v Gliwicích (14.1.), Kavárnička v knihovně a na výstavě vodácké fotokoláže v Dolní Lutyni (9.3.), Opékačka ve Věřňovicích (1.4.), Dobrá trefa v Orlové (22.4.), Komiksové odpoledne v Orlové (4.5.), Bambifest v Ostravě (19.-20.5.), Hry v parku Dolní Lutyně (11.5.), Víkend v Krásné (2.-4.6.), Projekt 72 hodin – Úklid Hraničních meandrů Odry (15.10.), Halloweenské přespání (27.-28.10.), Literární podvečer (4.11.), Kopřivnice a Štramberk (18.11.), Pohádkové odpoledne (23.11.), Povídání o svátku Mikuláš (30.11.), atd.

Velké hraní

Díky projektu Velké hraní je od 12/2017 k mání velké puzzle malované mapy Karvinsko. Vedoucím projektu je Dominik Kryska. Projekt je financován z dotačního titulu Mládež kraji, který vyhlásila Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje ve spolupráci s městem Ostrava a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Licenci malované mapy poskytla firma CBS nakladatelství s.r.o. Výrobu puzzle rozměru 2 x 2,7 m zajistila firma Grafik Aja. Realizační tým zajišťuje testování a vytvoření pravidel (návod, manipulace, příklady her). Puzzle využijeme například na táborech a akci BAMBIFEST v Ostravě.

Pohlednice Hraniční meandry Odry

V pořadí již druhá vodácká pohlednice s propagací Spolku POSEJDON vyšla v 11/2017 opět z dílny Jiřího Spáčila. První pohlednice vyšla v roce 2015.

Mapování Slezských Benátek

Výroba brožury s přehledem vybraných myšlenkových map je součástí projektu „Mapování Slezských Benátek“. Projekt je podpořen z programu Mládež kraji, který realizuje Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mapové podklady poskytl Jiří Spáčil. Myšlenkové mapy jsou dílem realizačního týmu. Výrobu zajišťuje grafické studio Grafik-Aja. Na projektu se dále podílí: VK Tzunami Ostrava, Loděnice pod hradem, Hraniční meandry Odry a Josef Tobola. Zhotovitelem projektu je Nikola Glogovská.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy tvořím a veřejně je prezentuji od roku 2013 na akcích zaměřených na výměnu zkušeností v regionu (RVVZ Kopřivnice 5.-7.4.2013, RVVZ Krnov  2.-4.12.2016) a na celostátních akcích (CVVZ Chrudim 13.-15.11.2015, CVVZ Jihlava 11.-13.11.2016, CVVZ Šumperk 16.-19.11.2017) Od roku 2017 využívám pro tvorbu myšlenkových map stránku Coggle.it. Umožňuje práci online a export do png, txt, pdf. Je zdarma. V roce 2017 jsem vytvořil tyto myšlenkové mapy:

 1. Spolek POSEJDON – organizační struktura spolku
 2. Loděnice Slezských Benátek – přehled loděnic
 3. Strategie POSEJDON – všeobecný přehled činností
 4. Akce – všeobecný přehled podle délky a programu
 5. Fundraising – všeobecný přehled – jednotlivci, firmy, akce
 6. Plavidlo – všeobecný přehled – materiál, určení, použití
 7. Zdroje informací – všeobecný přehled
 8. Kniha – přehled kroků pro vydání tištěné knihy
 9. Zájmové skupiny – přehled právních forem dle zákonů v ČR
 10. Činnosti podle Pachtovní smlouvy – aktivity na Loděnici pod hradem
 11. Vodáci – přehled pro akce, potřeby a organizace
 12. Administrativa – všeobecný přehled potřeb akce
 13. Porada – všeobecný přehled potřeb zápisu z porady
 14. Pozice – všeobecný přehled pozic
 15. Protokol – funkce – všeobecný přehled potřeb obsahu předávacího protokolu funkce
 16. Příměstské tábory 2018-2020 – přehled zainteresovaných stran
 17. Po stopách vikingů – inspirace celotáborové hry
 18. Komiks – návod pro vlastní komiks
 19. Kryptografie – přehled šifrování
 20. Loděnice pod hradem1 – přehled aktivit Loděnice pod hradem (1)
 21. Loděnice pod hradem2 – přehled aktivit Loděnice pod hradem (2)
 22. Loděnice pod hradem3 – přehled aktivit Loděnice pod hradem (3)
 23. Novoroční sjezd Olše – přehled potřeb akce
 24. Šifry – přehled šifrování
 25. Slet čarodějnic – přehled potřeb akce
 26. Strategie marketingové komunikace – všeobecný přehled
 27. Tábor – přehled potřeb akce
 28. Velké hraní – přehled potřeb projektu
 29. Mikulášská zábava – přehled potřeb akce
 30. Styl textu – přehled stylů
 31. Vyrábíme hračky – přehled témat a materiálu
 32. Blog – přehled inspirace pro obsah blogu
 33. Program – přehled programových řad a jejich provedení
 34. O svátku – všeobecný přehled
 35. Výroční zpráva organizace – všeobecný přehled
 36. Deník zájmové skupiny – všeobecný přehled – obsah, přístup, umístění

Elektronický podpis pro Spolek POSEJDON

Elektronický podpis pro Spolek POSEJDON jsme pořídili dne 6.10.2017 kvůli žádosti na MAS Bohumínsko na základě dokumentu  s Českou poštou „Smlouva o poskytování certifikačních služeb“. Číslo smlouvy je 704240-200148.

Mořeplavec Richard Konkolski v Ostravě

Potkali jsme se v Ostravě 19.12. 2017 v PANTu v Ostravě. Byl zde jako hlavní host projektu Charitativní večer s hvězdou. Popovídali jsme si s Richardem o Vodácké knihovně a Učebně Hraniční meandry Odry. Nápad i aktivity Spolku POSEJDON se mu líbí. Další spolupráci probereme v roce 2018.

 

Projekt „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“

Na základě výzvy Místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) zpracoval Spolek POSEJDON  projekt „Vodácké příměstské tábory Bohumínska 2018-2020“. Projekt byl doporučen k podpoře Výběrovou komisí i Programovým výborem MAS Bohumínsko a splnil podmínky Řídícího orgánu (ŘO) k právnímu aktu. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.65/0.0/0./16_047/0008126

Fotokoláže

Od roku 2010 vytvářím fotokoláže. Přehled je ve tvaru PP_RRRR_MM_DD_KDE_KDO_CO (PP – pořadové číslo v přehledu, RRRR-rok konání akce, MM – měsíc konání akce, DD – den konání akce, KDE – místo konání akce, KDO – pořadatel nebo kontaktní osoba, CO – název a popis akce). V roce 2017 jsem vytvořil:

 1. 2017__Vodácké pondělí
 2. 2017_01_01_pf
 3. 2017_01_07_Věřňovice_Novoroční sjezd Olše
 4. 2017_01_14_Gliwice_Legovýstava
 5. 2017_02_09_Dolní Lutyně_Výstava vodácké fotokoláže
 6. 2017_02_25_Ostrava_cyklovýlet podél Ostravice a Odry
 7. 2017_03_04_Ostrava_výlet
 8. 2017_03_09_Dolní Lutyně_Kavárnička v knihovně
 9. 2017_03_18_Sjezd Odry
 10. 2017_03_19_Orlová_Spirála_Vítání jara
 11. 2017_03_23_Orlová_kavárnička_procházka
 12. 2017_03_30_Orlová_Promítání
 13. 2017_04_01_Věřňovice_Opékačka
 14. 2017_04_18_Orlová_DDM_Kavárnička_ČČK
 15. 2017_04_22_Orlová_Spirála_Dětská kavárnička_DobráTrefa
 16. 2017_05_04_Orlová_DDM_DK_Komiksové odpoledne
 17. 2017_05_07_Bohumín_Skatepark a Hobbypark
 18. 2017_05_11_DolníLutyně_Dětská kavárnička v parku
 19. 2017_05_19az20_Ostrava_BAMBIFEST
 20. 2017_06_02až04_Krásná_Víkend v Krásné s Dětskou kavárničkou
 21. 2017_06_29_Olše_Školní sjezd Olše_Gymnázium Orlová
 22. 2017_06_30až_07_02_Chalupki_Meander Orient Express
 23. 2017_07_01_Bohumín_Odemykání meandrů Odry
 24. 2017_07_03až07_Věřňovice_LVT_Po stopách vikingů
 25. 2017_07_16_Olza_NEMO
 26. 2017_07_29_Věřňovice_Rodinný tábor Tobolových
 27. 2017_08_05_Věřňovice_Böhmová_Voda 2017
 28. 2017_08_25až27_Věřňovice_Nečas_Rafty a děti
 29. 2017_09_Věřňovice_Střecha nejen pro vodáky
 30. 2017_10_02_Ostrava_KMO_Přívoz_Čtení
 31. 2017_10_25_Orlová_Dětská kavárnička_placky a živé pexeso
 32. 2017_10_27_Olomouc_PromoceRŠ
 33. 2017_10_27_Orlová_Halloweenské přespání
 34. 2017_10_28_Havířov_Sraz vodáků veteránů
 35. 2017_10_28_Orlová_Dětská kavárnička_Testujeme hrábě
 36. 2017_10_30_Věřňovice_Vodácké pondělí_kajak
 37. 2017_10_31_Orlová_Dětská kavárnička_masky a lego
 38. 2017_11_02_Bohumín_Hraniční meandry Odry_cedule
 39. 2017_11_02_Orlová_S Dětskou kavárničkou na Spolkové výstavě a Halloweenu
 40. 2017_11_04_Ostrava_Loděnice pod hradem_Tzunami_Zamykání Ostravice
 41. 2017_11_05_Hrádek_Filipka
 42. 2017_11_06_Karviná_Setkání u knihy
 43. 2017_11_07_Orlová_Dětská kavárnička_andělé_sušené ovoce
 44. 2017_11_14_Český Těšín_Literární podvečer
 45. 2017_11_16až19_Šumperk_CVVZ
 46. 2017_11_18_Kopřivnice a Štramberk_s Mili a dětmi
 47. 2017_11_18_Kopřivnice a Štramberk_s Mili a dětmi_Výsadba stromů u Hájenky
 48. 2017_11_23_Orlová_Dětská kavárnička_Pohádkové odpoledne
 49. 2017_11_30_Orlová_Spirála_Dětská kavárnička_Povídání o svátku a promítání
 50. 2018_01_06_Věřňovice_Novoroční sjezd Olše_leták

 

Média

1.1.2017 Posejdon.cz: Novoroční sjezd Olše 7.1.2017
1.1.2017 Karvinskenoviny.eu – Novoroční sjezd Olše
1.1.2017 Facebook.com: Novoroční sjezd Olše 7.1.2017
7.1.2017 Mesto-bohumin.cz – » Volný čas » Co, kdy, kde … – Novoroční sjezd Olše
7.1.2017 Deník.cz: Vodákům nevadily ani ledové kry a opět sjeli řeku
7.1.2017 Mesto-bohumin.cz – » Volný čas » Co, kdy, kde … -zpravodajství -videoarchiv – Fotogalerie – Novoroční sjezd Olše
9.1.2017 Youtube.com: Olza 2017
13.1.2017 Youtube.com: Vysílání č. 2017 / 3
14.1.2017 Mesto-bohumin.cz – » Volný čas » Co, kdy, kde … -zpravodajství -Fotogalerie – Novoroční sjezd Olše (2017)
14.2.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Novinové články » 14.2.2017 Vodáci z Posejdonu bilancují – Karvinský deník
14.2.2017 Facebook.com – TV Polar – Karvinský express – Reportáž ze Setkání u knihy 7.2.2017
14.3.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Články » Aktuality » Lajkněte na Facebooku bezpečné sjíždění Olše
11.4.2017 Ovodarenstvi.cz: Zájem o vodáckou turistiku v Moravskoslezském kraji roste
1.6.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Články » Aktuality » Oranžové kolo v elektrárně pošlape i pro seniory z Bohumína
16.6.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Články » Hry a zábava » Prázdninový kolotoč – Z pohádky do pohádky
3.7.2017 Mesto-bohumin.cz: Home » Volný čas » Hry a zábava » Prázdninový kolotoč – Z pohádky do pohádky
3.7.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Co, kdy, kde … » Kultura » Velký a malý prázdninový kolotoč
8.7.2017 Mesto-bohumin.cz Home » Zpravodajství » Videoarchiv – Vodáci zahájili sezónu
8.7.2017 Youtu.be Vysílání č. 2017 / 28 – Vodáci zahájili sezónu
18.7.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Co, kdy, kde … » Kultura » S Pepkem námořníkem a jeho přáteli na Gliňoči
18.7.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Fotogalerie » Prázdninový kolotoč – Gliňoč
18.7.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Novinové články » Ahoj! Dobrodružství na hladině – Karvinsko
19.7.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Novinové články » Děti se plavily s Pepkem námořníkem – Karvinský deník
25.7.2017 Ceskatelevize.cz: Povodí Odry zabezpečuje jezy
27.7.2017 OKO č.14/2017, strana 9, Každodenní výpravy za zábavou a poznáním
29.8.2017 Mesto-bohumin.cz Home » Zpravodajství » Novinové články – 29.8.2017 – Karvinští vodáci: tábor a dračí lodě
12.9.2017 Mesto-bohumin.cz: Home » Volný čas » Vodáctví – akce a půjčovna lodí
21.9.2017 Mesto-bohumin.cz » Home » Zpravodajství » Městské noviny OKO » 2017 / 17 » strana 5 » Naposledy letos zazní vodácké »ahoj«
25.9.2017 Raft.cz – TaKme 09 – čištění Odry